Khu du lịch sinh thái Đại Phước

Tên dự án Khu du lịch sinh thái Đại Phước 
Địa điểm  Cù lao Ông Cồn, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
Tiến độ thi công : 02 tháng (12/2012 - 01/ 2013)
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Số lượng 01 
Dung tích 168 m3 
Chủ đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC)
Qui mô công trình Tổng diện tích 553.265 m2 

support

test user

test sky

test yahoo