Nhon Trach Building

Tên dự án  Nhon Trach Building 
Địa điểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Đồng Nai 
Tiến độ thi công : 02 tháng (06/2011 - 08/2011)
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC) 
Số lượng 02 
Dung tích 70 m3 
Chủ đầu tư  Công ty CP Xây lắp dầu khí 2
Qui mô công trình Tổng diện tích xây dựng là 40.000m2

support

test user

test sky

test yahoo