Cao ốc VP Khách sạn Thành Lễ Bình Dương

Tên dự án Cao ốc VP Khách sạn Thành Lễ Bình Dương 
Địa điểm : Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Tiến độ thi công 02 tháng 
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Số lượng 02 
Dung tích  : 81 m3, 54 m3 
Chủ đầu tư Công ty Thương Mại XNK Thanh Lễ
Qui mô công trình 9 tầng

support

test user

test sky

test yahoo