Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh
Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ ngày 16/10 năm ngoái, sau khi báo trong nước đưa tin chính phủ có thể cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần lớn hơn ở các công ty được niêm yết, theo Bloomberg.

support

test user

test sky

test yahoo