Lịch sử

2012  - Chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần và thay đổi tên mới "SINEC".
2011   - Cung cấp toàn bộ hệ thống bồn chứa nước lắp ghép cho bệnh viện Quốc tế Miền Đông tại tỉnh Bình 
    Dương.
2010   - Mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
    Cung cấp, lắp đặt thiết bị (hệ thống máy ép keo) cho dây chuyền may của Công ty West Field tại HP.
2009  - Ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm bồn nước lắp ghép SMC/FRP, HDG,
    SS304 của Công ty ANCHORLINK-MALAYSIA tại Viêt Nam.

  Cung cấp, lắp đặt thiết bị (hệ thống máy ép keo) cho dây chuyền may của Công ty Excel-NB.
2008   -  Mở Văn phòng đại diện tại Tp.Cần Thơ. 
    Cung cấp, lắp đặt thiết bị (hệ thống máy ép keo) cho dây chuyền may cho tập đoàn Nam of LD
2007  -  Ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm máy ép keo công nghiệp FIBLON - Korea
    của tập đoàn FIBLON Hàn Quốc
2006  - Ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm màng PET, PVC của tập đoàn POLY
    FILM
2005   - Thành lập Công ty.
    Ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm Băng tải chịu nhiệt của Công ty FCF.


support

test user

test sky

test yahoo