Hoàn Cầu Hotel & Center (Five Stars)

Tên dự án Hoàn Cầu Hotel & Center (Five stars)
Địa điểm 20 Trần Phú, Tp Nha Trang 
Tiến độ thi công : 03 tháng (06/2012 - 08/2010)
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép chữa cháy HDG + HDPE 
Số lượng :  01
Dung tích 221 m3
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hoàn Cầu 
Qui mô công trình : 10.000 m2, 22 tầng và 1 tầng hầm 

support

test user

test sky

test yahoo