FPT Tower

Tên dự án
: FPT Tower 
Địa điểm : 89 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội 
Tiến độ thi công 02 tháng
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Số lượng : 01 
Dung tích : 60 m3
Chủ đầu tư : FPT Land
Qui mô công trình Diện tích qui hoạch 2.700 m2, 27 tầng nổi

support

test user

test sky

test yahoo