Dự án Nhơn Trạch

Tên dự án Nhon Trach Building 
Địa điểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
Tiến độ thi công 02 tháng (06/2011 - 08/2011) 
Gói thầu  Cung cấp và lắp đăt
Số lượng Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Dung tích 02 
Chủ đầu tư  70 m3 
Qui mô công trình Tổng diện tích xây dựng là 40.000 m2 

support

test user

test sky

test yahoo