Vinaconex Hà Nội Building

Tên dự án  : Vinaconex Hà Nội Building
Địa điểm
: 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội.
Tiến độ thi công :  02 tháng
Gói thầu
: Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Số lượng  : 01
Dung tích  :  60m3
Chủ đầu tư : Tổng công ty XNK & XD Việt Nam
Qui mô công trình : Tổng diện tích sàn: 21.785 m2, 3 tầng hầm, 27 tầng cao

support

test user

test sky

test yahoo