Bệnh Viện Quốc Tế Miền Đông

Tên dự án : Miền Đông International Hospital
Địa điểm Khu Gò Cát, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. 
Tiến độ thi công  01 năm 
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép FRP (SMC)
Số lượng  : 07 
Dung tích 80 m3 đến 450 m3 
Chủ đầu tư  Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
Qui mô công trình 12,76 ha, gồm 1.000 giường bệnh nội trú 

support

test user

test sky

test yahoo