Cao Ốc Khách Sạn Hoàn Cầu Centre

Tên dự án Hoàn Cầu Hotel & Center 
Địa điểm :  20 Trần Phú, Tp Nha Trang
Tiến độ thi công  : 02 tháng (06/2010 - 08/2010)
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép
Số lượng :  01 
Dung tích 221m3 
Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Hoàn Cầu
Qui mô công trình :  10.000 m2, 22 tầng và 1 tầng hầm

123456  
support

test user

test sky

test yahoo